SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

图片名称

Nhựa và vật liệu tổng hợp

Chất liệu silicone biến tính flo đặc biệt chất khử bửu

下载手册

Polysiloxane tiêu chuẩn chất khử bọt

下载手册

chất khử bửng với 100% polyvinylmethylsiloxane hoạt tính

下载手册

chất khử bửu với 100% silanol hoạt tính

下载手册

Nhựa và vật liệu tổng hợp

thành phần hóa học

tải PDF

Chất liệu silicone biến tính flo đặc biệt chất khử bửu

Polysiloxane tiêu chuẩn chất khử bọt

chất khử bửng với 100% polyvinylmethylsiloxane hoạt tính

chất khử bửu với 100% silanol hoạt tính

< 1 >
YCK

liên hệ chúng tôi

图片名称

yêu cầu mua hàng

số liên lạc021-56875777

图片名称

yêu cầu mẫu

Hoặc click để vào trang điền thông tin