SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

图片名称

phụ gia đặc biệt

phụ gia đặc biệt

thành phần hóa học

tải PDF

Các hợp chất chứa urê biến tính

Polyme cao phân tử biến tính

Phân tán Polydimethylsiloxane trọng lượng phân tử cao

Phụ gia polysiloxan biến tính flo

Polyme polysiloxan biến tính flo

Chất hoạt động bề mặt Polysiloxan

Phụ gia polysiloxan biến tính flo

Phụ gia polysiloxan YCK-5040N

< 1234 >
YCK

liên hệ chúng tôi

图片名称

yêu cầu mua hàng

số liên lạc021-56875777

图片名称

yêu cầu mẫu

Hoặc click để vào trang điền thông tin