SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

图片名称

lĩnh vực da

Chất hoạt động bề mặt Polysiloxan

下载手册

Dung dịch acryit biến tính polyme silicone

下载手册

Chất lỏng acrylate polyme silicon biến tính

下载手册

Chất đồng trùng hợp silicone biến đổi polyether

下载手册

Giải pháp của Copolyme khối lượng phân tử cao có chứa nhóm Pigmentophilic

下载手册

Dung dịch polyamine amit của axit polycacboxylic chưa no

下载手册

lĩnh vực da

thành phần hóa học

tải PDF

Chất hoạt động bề mặt Polysiloxan

Dung dịch acryit biến tính polyme silicone

Chất lỏng acrylate polyme silicon biến tính

Phụ gia đồng trùng hợp polyete siloxan rắn cao

Phụ gia copolyme polydimetylsiloxan biến tính polyether hàm lượng rắn cao

Giải pháp copolyme khối chứa nhóm ái lực sắc tố cơ bản

Polysiloxane chất khử bọt với các hạt kỵ nước

Chất đồng trùng hợp silicone biến đổi polyether

< 12 >
YCK

liên hệ chúng tôi

图片名称

yêu cầu mua hàng

số liên lạc021-56875777

图片名称

yêu cầu mẫu

Hoặc click để vào trang điền thông tin